Сделать стартовой      Добавить в избранное
ПОИСК ПО САЙТУ:  
RSS-лента новостей    Карта сайта    Форум  
  Расширенный поиск по сайту
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:
логин :
пароль :
Напомнить пароль?
 
Навигация по сайту
Выберите нужный раздел ..
открыть все | закрыть все


Все последние новости
 
 


Календарь публикаций
«    Июль 2013    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Популярные статьи
Самое популярное на сайте ..
 
 


Архив новостей
Апрель 2017 (20)
Март 2017 (18)
Февраль 2017 (35)
Январь 2017 (14)
Декабрь 2016 (15)
Ноябрь 2016 (8)


Опрос на сайте
Выберите вариант ответа ..
 
 


Выбор шаблона
Выберите оформление сайта ..
 
 


Важная информация

•   Красный Луч город в котором мы живем krluch.info » Материалы за 30.07.2013 


30-07-2013, 20:36 gni  ] • Основні реквізити первинних документів, що підтверджують витрати ФОП
 • 0
Фізична особа — підприємець, яка обрала загальну систему оподаткування доходів від провадження
господарської діяльності, має право враховувати витра¬ти для визначення об’єкта оподаткування на підставі пе¬рвинних документів, що підтверджують такі витрати.При складанні первинних документів слід дотриму-ватися загальних правил їх оформлення, що передбаче¬ні для ведення бухгалтерського обліку в Україні.Первинні документи можуть бути складені на папе¬рових або машинних носіях і повинні мати такі обов’яз¬кові реквізити:назву документа (форми);—дату і місце складання;назву фізичної особи — підприємця, від імені яко¬го складено документ;зміст та обсяг господарської операції, одиницю ви¬міру господарської операції;посади осіб, відповідальних за здійснення госпо¬дарської операції і правильність її оформлення;особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні гос¬подарської операції.Такі вимоги до складання первинних документів пе¬редбачені частиною другою ст. 9 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фі¬нансову звітність в Україні» (із змінами та доповнення¬ми).Нагадаємо, первинний документ — це документ, який містить відомості про господарську операцію та пі¬дтверджує її здійснення.Порядок оподаткування доходів, отриманих фізич¬ною особою — підприємцем від провадження господар¬ської діяльності, визначено ст. 177 розділу IV Податко¬вого кодексу України.
Державна податкова інспекція у м. Красному Лучі


30-07-2013, 20:29 gni  ] • Сума коштів, сплачена за періоди навчання наступного року, не входить до податкової знижки
 • 0
Окремі громадяни мають право на податкову знижку, тобто можуть повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого протягом 2012 року із заробітної плати.До податкової знижки можна включити, зокрема, су¬му коштів, сплачених протягом звітного податкового ро¬ку платником податку на користь закладу освіти за на¬вчання платника податку та/або члена його сім’ї першо¬го ступеня споріднення, який не одержує заробітної платиПлатник податку у звітному році сплатив вишу суму коштів за навчальний рік. Частина семестрів у рамках такого навчального року припадає на один календарний рік, а частина — на наступний. У такому разі сума кош¬тів, сплачена за періоди навчання наступного календар¬ного року, не входить до податкової знижки за звітний рік.Нагадаємо, податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, пос¬луг).у резидентів — фізичних або юридичних осіб про-тягом звітного року, на яку дозволяється зменшення йо¬го загального річного оподатковуваного доходу, одер¬жаного за наслідками такого звітного року у вигляді за¬робітної плати, у випадках, визначених Податковим ко¬дексом України.Підстави для нарахування податкової знижки зазна¬чаються платником податку в річній податковій декла¬рації, яка подається до 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.Перелік витрат, що включаються до податкової зни¬жки, а також порядок нарахування податкової знижки визначені у ст. 166 ПКУ.

Державна податкова інспекція у м. Красному Лучі


30-07-2013, 20:28 gni  ] • Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями дозволяє їх реалізацію тільки кінцевим споживачам
 • 0
Суб’єкт господарювання, який торгує алкогольними напоями на підставі ліцензії на право роздрібної торгівлі, повинен реалізовувати такі напої лише громадя¬нам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.
У разі якщо алкогольні напої були придбані суб’єк¬том господарювання, який має таку саму ліцензію, як і продавець, то ці напої повинні бути використані особи¬сто і не підлягають подальшій реалізації.
Якщо все ж таки продавець реалізував алкогольні на¬пої іншому суб’єктові господарювання, який має ліцен-зію на право роздрібної торгівлі, і при цьому оформив документи, як при відвантаженні алкогольних напоїв для подальшої реалізації (оформлено видаткові наклад¬ні, податкові накладні, а також товарно-транспортні на¬кладні), то до нього буде застосовано штрафні санкції (200% вартості отриманої партії товару, але не менш ніж 1700 гривень). У цьому разі здійснюється оптова то¬ргівля алкогольними напоями, тому слід мати відповід¬ну ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними на¬поями.
Це питання регулюється Законом України від 19 гру¬дня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулюван-ня виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями.

Державна податкова інспекція у м. Красному Лучі


30-07-2013, 20:26 gni  ] • Чи повинні сплачувати ЄСВ фізичні особи-підприємці, які знаходяться на загальний системі оподаткування за період, в якому не отримували дохід?
 • 0
Відповідно до пункту 4.4 статті 4 Закону України від 08.07.10 №2464 « Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування « платниками єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування визначено фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування , та членів сімей цих осіб, які беруть участь у проваджені ними підприємницької діяльності. Згідно із статею 8 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок для фізичних осіб – підприємців крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування встановлюється у розмірі 34.7 відс. Суми доходу ( прибутку), отриманого від їх діяльності , що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального єдиного соціального внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід ( прибуток) . Таким чином, фізичні особи підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, не повинні сплачувати єдиний внесок за періоди, в яких не отримували дохід, у разі наявності підтверджуючих документів .
Державна податкова інспекція у м. Красному Лучі


30-07-2013, 20:18 gni  ] • Запрацював « Електронний кабінет платника податків”
 • 0
 Запрацював « Електронний кабінет платника податків”Новий сервіс Міндоходів «Електронний кабінет платника податків» розпочав свою роботу у тестовому режимі. Першими ознайомитися з можливостями сервісу зможуть велики платники податків, а в подальшому він буде доступним для всіх категорій платників. Електронний кабінет – це персональне автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він може з будь-якого комп»ютера, підключеного до мережі Інтернет, після авторизації . Перевагами нового сервісу є подання податкової звітності в режимі реального часу. Платник одразу ж буде бачити, як показники його звітності вплинули на його стан розрахунків з бюджетом. Податкова звітність подаватиметься пакетом, тобто декларація з усіма додатками. На кожен прийнятий пакет документів видаватиметься одна квитанція про прийняття декларації

Державна податкова інспекція у м. Красному Лучі


30-07-2013, 20:08 gni  ] • В налоговую в режиме online
 • 0
В налоговую в режиме online Подача налоговой отчетности в електронном виде – это быстрый и удобный способ отчетности. С каждым месяцем он находит все больше своих поклонников. Главные преимущества – облегчение работы, существенная экономия времени и средств, уменьшение документооборота, сокращение сроков встречных проверок. Для электронной отчетности необходимо заключить договор с налоговой инспекцией и получить электронную цифровую подпись. Такая подпись предоставляется бесплатно по адресу г. Красный Луч ул. Шевченко,69 каб. 112. Процедура получения плательщиком бесплатного ключа электронной цифровой подписи занимает не более 25 мин. Срок действия усиленных сертификатов открытых ключей –год с момента их формирования. С ключем электронной цифровой подписи плательщик может предоставлять отчетность в электронном виде в Государственную службу статистики Украины, а также в Пенсионный фонд Украины. Уважаемые налогоплательщики! Не бойтесь нового, электронные сервисы значительно облегчат процесс сдачи отчетности, а специалисты миндоходов ответят на все вопросы и помогут сделать этот процесс максимально комфортным.

Государственная налоговая инспекция в г. Красном Луче


30-07-2013, 20:01 gni  ] • В Державній податковій інспекції у м. Красному Луч зареєстровано 213 касових апаратів з електронною стрічкою
 • 0
В Державній податковій інспекції у м. Красному Луч зареєстровано 213 касових апаратів з електронною стрічкоюЗ початку року до системи зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій вже підключено 213 одиниць касової техніки, які щоденно передають контрольно-звітну інформацію в електронній формі. Всього на обліку в ДПІ зареєстровано 265 РРО . « У підприємців . які переобладнали касові апарати завдяки сучасним технологіям з’явилась можливість зекономити не тільки час , а й кошти» - підкреслив начальник Державної податкової інспекції у м. Красному Лучі Ігор Ткачов. - Перевірки касової дисципліни будуть проводитися тільки у випадку надходження інформації про конкретні факти порушення» Начальник інспекції нагадав що з 1 січня 2013 року користувачі касової техніки повинні звітувати до органів Міндоходів в електронному вигляді. Саме для цього реєстратори розрахункових операцій мають бути оснащені модемами, що передають інформацію з електронних стрічок тому платники, які використовують РРО та не подають звітність в електронному вигляді з початку року порушують вимоги закону.Довідково: Президент України Віктор Янукович підписав Закон України №357-VII, яким внесено зміни до терміну настання відповідальності за неподання електронної звітності РРО. Згідно із законом, фінансова відповідальність за неподання звітності РРО в електронному вигляді настає з 1 січня 2014 року. До цього часу за неподання електронної звітності платників, які використовують касові апарати, не штрафуватимуть.

Державна податкова інспекція у м. Красному Лучі


 
Главная страница   |   Регистрация   |   Добавить новость   |   Новое на сайте   |   Статистика   |   Поддержка

                COPYRIGHT © 2004-2007 Galayda Inc All Rights Reserved.
                Powered by Galayda.Com © 2007
© 2007
         
    counter 88x31